Naše služby

Návštevná a prevádzková doba:

Prevádzková doba je celoročná, podľa potreby.

Termín pohrebu je nutné dojednať osobne, alebo telefonicky na kontaktnom tel.čísle.

Návštevná doba:

marec -- september: pondelok - piatok od 8.00 do 18.00

                              sobota    - nedeľa od 8.30 do 17.00

október - február  :   pondelok - piatok  od 9.00 do 16.00

                              sobota   -  nedeľa od 9.30 do 16.00   

Štandardné služby:

Cena za pochovanie a prenájom hrobového miesta na 5 rokov.

 

Veľkosť zvieratka Cena Eur
do    1 kg    50.-
od    1 do   5 kg  100.-
od    5 do 10 kg  150.-
od  10 do 20 kg  175.-
od  20 do 50 kg  210.-

 

Prenájom hrobového miesta na 5 rokov (bez vykopania hrobovej jamy a bez zasypania).

 

Veľkosť zvieratka Cena Eur
do   1 kg   25.-
od   1 do    5 kg   75.-
od   5 do  10 kg 125.-
od 10 do  20 kg 150.-
od 20 do  50 kg 185.- 

 

Predĺženie nájmu po 5 rokoch - na ďalších 5 rokov

 

Veľkosť zvieratka Cena Eur
do   1kg   20.-
od   1 do   5 kg   70.-
od   5 do 10 kg 120.-
od 10 do 20 kg 145.-
od 20 do 50 kg 180.-

 

 Pre psov slepeckých, záchranárskych, terapeutických je zľava všetkých služieb vo výške 10 %.

 

 

Nadštandardné služby:

Rezervácia hrobového miesta                                                                 4 €/rok

Ročná starostlivosť o hrob (polievanie, vyplievanie, upratovanie...)            40 €/rok

Ročná starostlivosť o hrob (polievanie, vyplievanie,upratovanie

                                      + výsadby kvetov)                                        100 €/rok

Denné zapaľovanie sviečok + sviečky                                                 1,50 €/deň